Magazín pro ženy, které už vědí, o čem je život
Hana Haráková: Zakladatelka Nadačního fondu Umění doprovázet se rozhodla více věnovat problematice hospicové péče
Nadační fond Umění odcházet
Inspirace / Osobnost týdne

Hana Haráková: Zakladatelka Nadačního fondu Umění doprovázet se rozhodla více věnovat problematice hospicové péče

datum: 17. 7. 2023 0:05 autor: Jana Nováková
Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci 2006, pod vedením zakladatelky Hany Harákové poskytl českým hospicům více než 5,8 milionu korun. Fond provozuje poradenskou linku pro těžce nemocné a jejich blízké, půjčovnu kompenzačních pomůcek. je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců. V roce 2012 získal „Známku kvality“.

Jaký je hlavní cíl Nadačního fondu Umění doprovázet v oblasti hospicové péče a kdo za ním stojí?

„Hlavním posláním Nadačního fondu Umění doprovázet je zejména finanční podpora českých hospiců. Snažíme se získávat finanční prostředky pro již fungující hospice i pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími.

Vedle finanční podpory hospiců má nadační fond i svoje projekty, prostřednictvím nichž se snaží pomáhat těžce nemocným a jejich rodinám zorientovat se v nabídce a dostupnosti kvalitní hospicové péče v jejich regionu. Od roku 2018 půjčujeme v Novém Strašecí i kompenzační pomůcky, které zkvalitňují život těžce nemocným a zároveň ulehčují péči jejich blízkým, kteří se o ně doma starají. Výhledově se chceme podílet i na založení domácí hospicové péče, která na Rakovnicku zcela chybí a je po ní velká poptávka.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen 7. července 2006 registrací u Městského soudu v Praze za účelem podpory rozvoje hospicového hnutí v České republice. Zakladateli nadačního fondu jsou manželé Hana a Bohumil Harákovi. Výkonným orgánem nadačního fondu je správní rada, která má mimo jiné rozhodující pravomoc při projednávání všech došlých žádostí.“

Součástí vaší práce je i poradenská linka, kterou podporujete. Komu slouží?

„Poradenská linka pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké funguje již od roku 2013, tedy jedenáctým rokem. Poradenství je poskytováno zdarma a anonymně klientům z celé České republiky. Klient může kontaktovat pracovníky na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.cz. V kanceláři nadačního fondu poskytujeme i osobní poradenství.“

Poradenská linka poskytuje především informace o dostupnosti hospicové paliativní péče v místě bydliště klienta, podmínkách péče o nemocného doma a možnostech získání zdravotních a kompenzačních pomůcek. Klienti získají také informace o dalších zdravotně sociálních službách vhodných pro terminálně nemocné či příspěvcích v nepříznivé situaci nemocného. Služeb poradny mohou využít i odborníci ze zdravotních a sociálních služeb, obcí, státní správy.“

Specializované péče pro terminálně nemocné není v Česku dostupná každému. Jak se nadační fond snaží tuto situaci zlepšit?

„Dostupnost paliativní péče je v České republice velmi nerovnoměrná. Jsou místa, kde funguje lůžkový hospic a několik zařízení domácí hospicové péče, a pak jsou místa, kde ani jedna z těchto služeb není dostupná. Regionální rozdílnost je u nás poměrně vysoká.

Snažíme se tuto situaci zlepšit, a to nejen prostřednictvím poradenské linky, na které mohou lidé z celého Česka získat potřebné informace v tíživé životní situaci, ale i podporou hospiců a propagací jejich činnosti.

Například Rakovnicko (sídlo firmy je v Novém Strašecí – pozn. red.) patří zrovna mezi ty oblasti, kde zcela chybí hospicová péče, a tak se snažíme rodinám usnadnit jejich péči alespoň tím, že půjčujeme kompenzační pomůcky a poskytujeme informace o dalších možnostech péče.“

Spoluprácuje nadační fond s dalšími zdravotnickými a sociálními pracovníky v oblasti poskytování domácí hospicové péče?

„Myslím, že naše spolupráce je velmi dobrá. Tím, že navštěvujeme hospice osobně, setkáváme se nejen s jeho vedením, ale samozřejmě i s ostatními pracovníky, a probíráme s nimi současné dění v oblasti hospicové a paliativní péče na území České republiky. Předáváme si zkušenosti i energii a navzájem se podporujeme v naší činnosti. V mnoha případech se již jde o velmi přátelské vztahy, čehož si moc vážím.“

Jaké jsou plány a vize nadačního fondu do budoucna v oblasti podpory hospicové péče a poskytování informací?

„Nadační fond Umění doprovázet patří již sedmnáct let mezi významné podporovatele českých hospiců a moc bychom si přáli, aby tomu tak bylo i nadále. Rádi bychom i v dalších letech zachovali provoz poradenské linky a poskytovali potřebné informace volajícím.

Neustále se také snažíme získávat finanční prostředky a doplňovat naši půjčovnu o další kompenzační pomůcky, které jsou klienty nejvíce žádané. Pracujeme na sestavení týmu pro mobilní hospic, což není vůbec jednoduché, ale věřím, že se nám to podaří.

Pravidelně pořádáme také různé kulturní akce, které již mají svou tradici a přispívají ke zlepšení povědomí veřejnosti nejen o hospicích, ale také o činnosti nadačního fondu.“

S jakými problémy jste se na začátku fondu potýkali?

„Určitě nejtěžší bylo získávat finanční prostředky a přesvědčit dárce o smyslu naší pomoci. Byli jsme zcela neznámý nadační fond, nikdo nás neznal, neměli jsme žádnou historii, a navíc velmi těžké téma – smrt a umírání. To nikdo moc podporovat nechce, i když se to týká každého z nás. O to více si vážím všech našich dárců, kteří nás podporují dlouhodobě, fandí nám a drží palce. Je to pro nás taková zpětná vazba, že naše činnost má smysl a je potřebná.“

Čím jste jiní oproti jiným podobným fondům nebo máte v této oblasti nějakou konkurenci?

„Od samého začátku dodržujeme v nadačním fondu zásadu, že poskytnutý dar předáváme hospicům osobně, čímž jsme dosti specifičtí a hospice to velmi oceňují.

Máme tak možnost nejen se přesvědčit, že námi poskytnutý dar byl použit v souladu s žádostí a darovací smlouvou, ale zároveň si můžeme s jejich zástupci popovídat o situaci v daném regionu, o tom, co je trápí, co by potřebovali nebo naopak, co se jim podařilo a z čeho mají radost.

Další pomoc hospicům nevnímám jako konkurenci, ale naopak. Jsem ráda, že se situace v oblasti podpory hospiců v průběhu let zlepšila a je na docela vysoké úrovni.“

Na co jste ve své práci hrdá?

„Nadační fond Umění doprovázet si v červenci letošního roku připomněl již 17 let od svého založení. S láskou a vděčností vzpomínám na všechny ty roky, které jsem v nadačním fondu prožila, na všechna naše hospicová setkávání, jež mně dodávala sílu v našem snažení pomáhat v oblasti, která nebyla a stále není příliš populární, i na mnohá přátelství, která mezi námi a hospici v průběhu let vznikla.

Dlouholetou poctivou prací a přesvědčením o smyslu naší pomoci jsme se z původně neznámého nadačního fondu vypracovali na fond, který má dnes své jméno jak mezi hospici, tak i mezi veřejností. A i když dosud nepatříme mezi velké nadační fondy, stále zůstáváme tím, čím jsme vždy byli – jistotou a nadějí pro hospice, kterou jim po celých těch sedmnáct let při našich setkáních předáváme.

Radost mám ale také z toho, že má nadační fond i svoje projekty, prostřednictvím nichž pomáháme těžce nemocným zorientovat se v nabídce a dostupnosti kvalitní hospicové péče po celé České republice. Výhledově se chceme podílet i na založení domácí hospicové péče, která na Rakovnicku zcela chybí a je po ní velká poptávka.“

Podpořit činnost Nadačního fondu Umění doprovázet můžete zasláním finanční částky na bankovní účet 0397915339/0800 nebo sbírkový účet 94-0397915339/0800. Pomoci můžete i odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS PROHOSPICE 30 nebo DMS PROHOSPICE 60 nebo DMS PROHOSPICE 90 nebo DMS PROHOSPICE 190 na telefonní číslo 87 777. Pokud se rozhodnete pro dlouholetou podporu, pošlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV PROHOSPICE 30 nebo DMS TRV PROHOSPICE 60 nebo DMS TRV PROHOSPICE 90 nebo DMS TRV PROHOSPICE 190 na telefonní číslo 87 777.


Zaujal vás tento článek? Pokud chcete mít jistotu, že vám žádný další neunikne, sledujte nás na Facebooku!

Další články z rubriky

Za šest měsíců jsme zlepšily životy minimálně 60 dětem, říkají Pavlína Walter a Lenka Fuentes

Za šest měsíců jsme zlepšily životy minimálně 60 dětem, říkají Pavlína Walter a Lenka Fuentes

Autor: Markéta Vavřinová, Datum: 4. 10. 2023 0:05

Seznamte se s Pavlínou Walter a Lenkou Fuentes, dynamickou dvojicí stojící za založením neziskové…

Knedlík není věda, říká šéfkuchař Petr Kosiner

Knedlík není věda, říká šéfkuchař Petr Kosiner

Autor: Kateřina Šimková, Datum: 1. 10. 2023 0:05

Dříve tento pokrm musela umět uvařit prý každá dcera. Tato příloha, která patří do tradiční kuchyně…

Sára Kubelková: Baví mě věci dávat do pořádku a z chaosu dělat systém

Sára Kubelková: Baví mě věci dávat do pořádku a z chaosu dělat systém

Autor: Jana Nováková, Datum: 26. 9. 2023 0:05

Svět golfu zdaleka není jen o jamkách na greenech. Představuje komplexní systém, který…

Jana Večerková: Když něco chcete, tak si zatím jednoduše běžte!

Jana Večerková: Když něco chcete, tak si zatím jednoduše běžte!

Autor: Anna Vágnerová, Datum: 19. 9. 2023 0:05

Ve světě, kde inovace nezná hranice, dalo by se předpokládat, že genderové předsudky jsou otázkou…

MUDr Pavel Stodůlka: „Přístup k pacientům je zásadní,“ říká zakladatel sítě očních klinik Gemini

MUDr Pavel Stodůlka: „Přístup k pacientům je zásadní,“ říká zakladatel sítě očních klinik Gemini

Autor: Markéta Vavřinová, Datum: 13. 9. 2023 0:05

Statisíce spokojených pacientů, nejmodernější vybavení, 11 klinik, přes 400 zaměstnanců,…

Sexuální turistika pohledem infektologa: MUDr. David Jilich, infektolog a vedoucí Národního HIV/AIDS centra na Klinice infekčních nemocí FNB

Sexuální turistika pohledem infektologa: MUDr. David Jilich, infektolog a vedoucí Národního HIV/AIDS centra na Klinice infekčních nemocí FNB

Autor: Hana Lorencová, Datum: 10. 8. 2023 0:05

Na dovolené v exotických destinacích lidé často ztrácejí zábrany a po hlavě se vrhají do letních…

Petr Frey: „Do dětství se většinou vracíme a ovlivňuje nás, aniž o tom mnohdy víme.“

Petr Frey: „Do dětství se většinou vracíme a ovlivňuje nás, aniž o tom mnohdy víme.“

Autor: Jana Nováková, Datum: 25. 7. 2023 0:05

Petr Frey, narozený v Rio de Janeiro, je absolventem Filozofické fakulty UK v Praze. Po pracovním…

František Zeman: „Když se podívám na to, čemu se říká umělá inteligence, vidím i módní trend a téma, které je mediálně velmi vděčné."

František Zeman: „Když se podívám na to, čemu se říká umělá inteligence, vidím i módní trend a téma, které je mediálně velmi vděčné."

Autor: Jaroslav Kamenický, Datum: 28. 6. 2023 0:05

Umělá inteligence (Artificial Intelligence - AI) se stala celospolečenským tématem. Hodně se…

Tip šéfredaktorky

Romány, od kterých neodtrhnete oči

14. 9. 2023 15:00 autor -mav-