Magazín pro ženy, které už vědí, o čem je život
Jak časté je zhoubné onemocnění dělohy, tedy karcinom endometria?
archiv firem
Životní styl / Poradny

Jak časté je zhoubné onemocnění dělohy, tedy karcinom endometria?

datum: 19. 8. 2021 15:00 autor: -an-
Na otázky čtenářů odpovídá MUDr. Filip Frühauf, Ph.D., lékař Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Jak časté je zhoubné onemocnění dělohy, tedy karcinom endometria? (19. 8. 2021)

Karcinom endometria představuje 5. nejčastější zhoubné onemocnění u žen v rozvinutém světě a Česká republika se standardně řadí mezi země s nejvyšším výskytem. V současné době je incidence přibližně 35 nových případů na 100 000 žen za rok. To je zhruba 1900 – 2000 žen ročně a tato vysoká čísla zůstávají dlouhodobě neměnná, což souvisí především s narůstající délkou života a také s vysokým zastoupením obezity a nadváhy v naší populaci.

Mortalita, tedy úmrtnost, dlouhodobě stagnuje kolem 8 – 10 případů na 100 000 žen za rok. Je patrné, že karcinom endometria je onemocnění, které má relativně dobrou prognózu, a to především proto, že jsme schopni ho zachytit v časných stádiích.

Jak se o sebe mohu starat, abych snížila riziko tohoto onemocnění? (19. 8. 2021)

Podíváme-li se na rizikové faktory, zcela jednoznačně dominuje obezita, riziko se však mírně zvyšuje i při nadváze. Je známo, že periferní tuková tkáň (podkožní tuk), produkuje hormony zvané estrogeny, které mohou podporovat růst buněk nádoru endometria. Naše hlavní doporučení pro prevenci je pokusit se zhubnout, udržovat zdravý životní styl s přiměřenou pohybovou aktivitou, při stravování se zaměřit na dostatečný přísun zeleniny a ovoce, které jsou bohaté na vlákninu, vitaminy a minerály, a naopak omezit potraviny s vysokým podílem tuků.

Pokud byste chtěly více informací o tom, jak dodržovat zdravý životní styl, ať už se to týká stravy nebo pohybové aktivity, doporučím informační brožury vydané s podporou Nadačního fondu Hippokrates a Pacientské organizace VERONICA. Jsou velmi dobrou pomůckou pro pacientky i lékaře.

Jaké jsou příznaky? (19. 8. 2021)

Přibližně v 90 % případů se karcinom endometria projeví abnormálním děložním krvácením nebo špiněním či krvavým výtokem, a to už v časných stádiích, kdy je omezen jen na dělohu. Doporučujeme proto, aby ženy vyhledaly gynekologa co nejdříve po nástupu takových příznaků.

Ve zbývajících případech se setkáváme s onemocněním, které sice v děloze narůstá, ale navenek se neprojeví žádnými příznaky. Takový karcinom endometria je možné zachytit pomocí transvaginální ultrasonografie, se kterou je většina žen dobře seznámena, protože toto vyšetření pravidelně absolvují u svých gynekologů.

U kterých žen a v jakém stadiu je toto onemocnění nejčastěji diagnostikováno? (19. 8. 2021)

Typicky jde o onemocnění žen po menopauze, tedy po 50. roce života. Naprostá většina případů je ve věkové skupině 50 – 69 let. Jenom asi 14 % všech případů je zachyceno u žen v období před menopauzou.

Chtěl bych tímto apelovat, aby ženy i v postmenopauzálním období neváhaly navštívit gynekologa, pokud se u nich objeví jakékoliv podezřelé příznaky. Zároveň bych chtěl upozornit, že preventivní gynekologická vyšetření, která jsou doporučovaná jednou za rok, by měla probíhat i po menopauze.

Týká se mě riziko tohoto onemocnění, pokud jsem očkována proti HPV?  Nebo když mi vyšel negativní test na HPV DNA? (19. 8. 2021)

Karcinom endometria je onemocnění, které souvisí s působením hormonů a nemá žádnou souvislost s lidskými papilomaviry, tzv. HPV infekcí. Vakcinace proti papilomavirům nebo screening zaměřený na papilomaviry je prevencí karcinomu děložního hrdla. Tyto postupy nejsou cíleny na karcinom endometria, o kterém nyní hovoříme.

V současnosti neexistuje standardizovaný screening karcinomu endometria, ale pro jeho záchyt u bezpříznakových žen je možné v rámci preventivních vyšetření využít již zmiňovanou transvaginální ultrasonografii. Toto vyšetření umožní zachytit nadhraniční, vysokou děložní sliznici, která je spojena s vyšším rizikem výskytu tohoto karcinomu.

Jaké jsou možnosti léčby? (19. 8. 2021)

Chirurgická léčba je pro pacientky s karcinomem endometria zásadní. Přibližně 80 % karcinomů endometria je diagnostikováno ve stádiích omezených jen na dělohu. Ve zbývajících procentech se jedná o onemocnění, které se šíří do orgánů a tkání mimo dělohu, i přesto jsme schopni naprostou většinu pacientek tohoto onemocnění zcela zbavit operací. Na rozdíl od karcinomu vaječníků, který je často zachycen v pozdních stadiích, u karcinomu endometria zajišťuje chirurgický výkon výborný léčebný výsledek.

Určitá část pacientek, vzhledem k přítomnosti rizikových rysů karcinomu nebo nálezu jeho šíření, vyžaduje ještě adjuvantní (následnou, pooperační) léčbu. Jedná se především o radioterapii (ozařování) a v některých případech i chemoterapii. Co se týče pooperačního ozařování, probíhá dvěma způsoby, jednak jako brachyterapie (vnitřní ozařování) anebo jako teleradioterapie (zevní ozařování). Se všemi pacientkami pečlivě konzultujeme možnosti radioterapie a její nežádoucí účinky.

Co se týče chemoterapie, ta je v případě karcinomu endometria indikována hlavně tehdy, pokud najdeme šíření nádoru mimo dělohu, nejčastěji ve formě metastáz v lymfatických uzlinách. Chemoterapie je také indikována u některých vzácnějších, agresivních typů karcinomu už v časných stádiích a dále v případech, kdy se onemocnění vrací.

Další důležitou variantou léčby je hormonoterapie, kterou využíváme ve dvou odlišných indikacích. Zaprvé pomocí hormonální léčby řešíme některé karcinomy endometria u mladých žen, které si přejí zachovat dělohu pro budoucí těhotenství. Zadruhé je hormonální léčba využívána u pacientek s recidivujícím onemocněním, nebo v některých pokročilých stádiích. Tato léčba je většinou velmi dobře tolerována.

Novinkou, která se postupně zavádí do léčby karcinomu endometria, je cílená „biologická“ léčba.

Je cílená léčba v současnosti hrazena pojišťovnou? (19. 8. 2021)

Nová cílená léčba není u karcinomu endometria považována za standard a není hrazena zdravotními pojišťovnami. Velké naděje jsou vkládány do terapie tzv. imunomodulátory (imunoterapie), která je testována v několika klinických studiích. V současnosti ještě nemáme dostatek ověřených důkazů o jejím významu a účinnosti, ale zdá se, že na rozdíl od karcinomu vaječníků může mít imunoterapie v případě karcinomu endometria velmi dobrý efekt. To je také jedním z důvodů, proč bych doporučil vstoupit do těchto studií, pokud se jedná o prognosticky nepříznivé onemocnění a jsou splněny všechny vyžadované podmínky.

Co obnáší účast pacientky v klinické studii? (19. 8. 2021)

Vstup do klinické studie znamená pro pacientku možnost dostat se k nové léčivé látce nebo léčebnému postupu, který ale už prošel složitým schvalovacím procesem. Za uvedením nové léčivé látky je vždy velká vědecká práce odvedená v laboratoři, ale také testování na zvířecích modelech a ověření bezpečnosti na menším vzorku lidské populace. Účast v klinické studii je spojena s velmi detailním sledováním zdravotního stavu, obvykle mnohem podrobnějším, než je běžné. Nežádoucí účinky jsou zpravidla dobře předvídatelné, navíc je lze zachytit časně a předcházet tak jejich dalšímu zhoršení. Je potřeba podotknout, že ve většině klinických studií je nová testovaná látka podávána jen části zcela náhodně vybraných pacientek, u druhé části pacientek se ale péče řídí standardními doporučeními.

Jak mohu zjistit, na kterých pracovištích probíhají klinické studie? (19. 8. 2021)

Pokud se zajímáte o probíhající klinické studie určené pro pacientky s karcinomem endometria, je vhodné navštívit internetové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který podává informace také o tom, na kterých pracovištích je studie dostupná. Zařazení do klinických studií je spojeno vždy s určitými vstupními kritérii a rozhodnutí o splnění těchto podmínek je na zodpovědném lékaři. V případě karcinomu endometria jsou klinické studie obecně zaměřeny na karcinomy v časných stádiích s horší prognózou hodnocenou na základě přítomnosti některých rizikových faktorů nebo na recidivující či pokročilé onemocnění.

Pokud máte dotaz na gynekologa či sexuologa, pište prosím na redakce@casjenprome.cz


Zaujal vás tento článek? Pokud chcete mít jistotu, že vám žádný další neunikne, sledujte nás na Facebooku!

Další články z rubriky

Je sauna vhodná i pro ty, kteří mají problémy s vysokým tlakem, cholesterolem či dalšími kardiovaskulárními problémy?

Je sauna vhodná i pro ty, kteří mají problémy s vysokým tlakem, cholesterolem či dalšími kardiovaskulárními problémy?

Autor: Markéta Vavřinová, Datum: 6. 2. 2024 0:05

Na otázky čtenářů odpovídá MUDr. Eva Kociánová, garantka projektu Srdce v hlavě.

Kdy pro zahradní sekačku nejčastěji hledáme odborníky ze servisu?

Kdy pro zahradní sekačku nejčastěji hledáme odborníky ze servisu?

Autor: -mav-, Datum: 9. 1. 2024 10:31

Na otázky čtenářů odpovídá Jan Hendrych, vedoucí centrálního servisu značky Fieldmann v Říčanech.

Co v jíst zimním období, abychom podpořili imunitu?

Co v jíst zimním období, abychom podpořili imunitu?

Autor: Markéta Vavřinová, Datum: 15. 12. 2023 12:00

Na otázky čtenářů odpovídá PharmDr. Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren BENU.

Jak funguje odložená platba, k čemu se hodí a kdy se jí naopak raději vyhnout a sáhnout po obyčejné platební metodě nebo si nákup odepřít úplně?

Jak funguje odložená platba, k čemu se hodí a kdy se jí naopak raději vyhnout a sáhnout po obyčejné platební metodě nebo si nákup odepřít úplně?

Autor: Markéta Vavřinová, Datum: 1. 12. 2023 0:05

Na otázky čtenářů odpovídá Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay.

Jak díky benefitům ušetřit rodinný rozpočet?

Jak díky benefitům ušetřit rodinný rozpočet?

Autor: -ava-, Datum: 26. 10. 2023 0:05

Na otázky čtenářů odpovídá Tereza Knířová, tisková mluvčí Sodexo Benefity/Pluxee

Chtěl bych darovat krevní plazmu, ale jsem kuřák. Vadí to?

Chtěl bych darovat krevní plazmu, ale jsem kuřák. Vadí to?

Autor: Markéta Vavřinová, Datum: 20. 9. 2023 0:05

Na otázky čtenářů odpovídá MUDr. Richard Král, ředitel sítě odběrových center Amber Plasma.

Jak vybrat aktovku prvňáčkovi?

Jak vybrat aktovku prvňáčkovi?

Autor: -an-, Datum: 13. 8. 2023 0:05

Na otázky čtenářů odpovídá Mgr. Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky.

Kde se nejvíce zdražují či naopak zlevňují byty?

Kde se nejvíce zdražují či naopak zlevňují byty?

Autor: Markéta Vavřinová, Datum: 19. 7. 2023 0:05

Na otázky čtenářů odpovídá Jan Večerka, zakladatel a CEO BrikkApp.

Tip šéfredaktorky

KVÍZ: Znáte francouzskou kuchyni?

14. 1. 2024 14:50 autor -jav-