Magazín pro ženy, které už vědí, o čem je život
Byli jste neprávem vyděděni?
mikecogh, VisualHunt
O čem se mluví

Byli jste neprávem vyděděni?

datum: 25. 10. 2018 18:00 autor: Mgr. Štěpán Ciprýn, právník
Braňte se žalobou na určení dědického práva!

Dostavili jste se k řízení o projednání dědictví a bylo vám sděleno, že vás zůstavitel vydědil a že tedy nemáte na pozůstalost nárok. Pokud máte za to, že jste byli vyděděni neprávem, máte v dané situaci možnost obrátit na soud s žalobou na určení Vašeho dědického práva. 

V ustanoveních § 1646 a § 1647 občanského zákoníku je taxativní výčet šesti důvodů z jakých zůstavitel může nepominutelného dědice vyloučit z práva na povinný díl. Mezi důvody pro vydědění obecně patří: neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, neprojevování opravdového zájmu, trestná činnost a zvrhlá povaha, vedení trvale nezřízeného života, dědická nezpůsobilost a zadlužení nebo marnotratnost. Neoprávněně vyděděný potomek musí pokazovat, proč zde důvody vydědění nejsou dány, což není vždy úplně jednoduché. Soud následně posuzuje, zda byl nebo nebyl některý ze zákonných důvodů vydědění v konkrétním případě naplněn.

Zastupovali jsme klienta, který byl vyděděn z důvodu neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele. Soudu jsme předložili celou řadu důkazů dokládajících, že neprojevování zájmu potomka bylo důsledkem nezájmu zůstavitele, kdy tento sám potomka vykázal a nepřál si, aby jej navštěvoval. Naše tvrzení jsme podložili také soudní judikaturou, dle které je zásadní, zda zůstavitel skutečně o tento zájem stál. Soud rozhodl, že důvody vydědění nebyly dány, a proto klientovi dědické právo svědčí a má nárok na svůj povinný díl z pozůstalosti. Naše argumentace následně obstála i u odvolacího soudu, který rozhodnutí potvrdil. 

Pro další informace můžete kontaktovat Advokátní kancelář CIKR.


Další podobné články

Poradna právníka

Poradna právníka

Autor: -red-, Datum: 6. 9. 2018 9:56

Na vaše otázky odpovídají Mgr. Štěpán Ciprýn a JUDr. Pavel Kiršner, partneři Advokátní kanceláře…

Rozvod? Může být rychlý a jednoduchý

Rozvod? Může být rychlý a jednoduchý

Autor: Mgr. Štěpán Ciprýn, právník, Datum: 8. 10. 2018 0:39

Rozvod je pokaždé prohrou vztahu. Pokud se však manželé na všem dohodnou, není potřeba stresovat se…

Tip šéfredaktorky

Vyhrajte LUXUSNÍ PARFÉM L´Exquis od GERnétic v hodnotě 1820 Kč

3. 9. 2023 10:12 autor -red-